24 czerwca 2024, poniedziałek

4 września 2021 10:00

MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”

Soczewka 09-506, ul. Księdza Pawła Kwiatkowskiego 1

MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy do udziału w MAZOWIECKIM FESTYNIE „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. Będzie to  wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się   4 września  2021  w godz.10.00 -15.00   na terenie szkoły w Soczewce k/Płocka. Celem imprezy jest wykształcenie w pokoleniu osób starszych potrzeby dbania o własne zdrowie,  dobrą kondycję fizyczną i psychiczną, zrozumienia egzystencjalnej potrzeby ruchu, jego znaczenia w podtrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej oraz promowanie aktywnego stylu życia.  

Jak  powszechnie wiadomo na Mazowszu mieszka  dużo osób w wieku starszym 55+. Wiele z nich jest zainteresowanych różnymi formami rekreacji,  nie zawsze mając możliwość regularnego uczestnictwa. Stąd konieczność zapoznania ich z możliwościami aktywnego spędzania czasu, ofertą nowoczesnych form rekreacji i potrzebą dbania o własną kondycję fizyczną i psychiczną.  Uczestnicy Festynu rywalizować będą w dyscyplinach indywidualnych (bieg na dystansie 40 m, skok w dal z miejsca, dart).

Rywalizacja sportowa.

Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: 55-65 lat, 66-70 lat i powyżej 70 roku życia. Zwycięzcy konkurencji otrzymają okolicznościowe medale oraz drobne upominki. Dodatkowo uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w szeregu atrakcyjnych konkurencjach rekreacyjnych.              W Miasteczku Zdrowego Seniora skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad zdrowotnych (m.in. pomiary tętna, cukru, tkanki tłuszczowej), wziąć udział w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów. Dodatkową atrakcją będzie Scena dla Seniora, na której oglądać będzie można pokazy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki - zapraszamy  mazowieckie kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji do zaprezentowania swoich programów artystycznych. Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy:, koszulka, woda oraz będzie mógł skorzystać  z bezpłatnego poczęstunku, który będzie przygotowany w strefie gastronomicznej

MAZOWIECKI FESTYN „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR” to  impreza mająca na celu upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami. 

zdrowy i aktywny senior

Impreza organizowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników w czasie trwania epidemii COVID-19.

Uczestnicy - mazowieccy seniorzy (55+) 

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych: 

  1. 55 - 65 lat, 
  2. 66 – 70 lat, 
  3. powyżej 70 roku życia. 

Bieg na dystansie 40 m 

Skok w dal  z miejsca, 

Rzut lotką do tarczy (dart)

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i upominki

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego: 

Łowienie „rybek”

Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę

Mini krokiet

Rzut podkową 

Strzały do bramki 

Rzut ringiem na paliki

Scena dla Seniora  - zabawy i konkursy  z wodzirejem - wspólne tańce,  pokazy i występy                    z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia (POBIERZ) w wersji  elektronicznej do 27 sierpnia 2021 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

 Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

-  pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                     

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

- indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

- badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

- AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy:, koszulka, woda Podczas imprezy uczestnikom wydawana bezpłatnie będzie kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną ( karetka z lekarzem )

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl   

e-mail: tkkfmazowieckie@o2.pl  tel. 22 834 76 98 w godz. 13.00 - 17.00, 799 075 088 w godz.10.00 -17.00

Ze względów organizacyjnych prosimy  o podanie w terminie do dnia  27 sierpnia 2021 r.. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl wstępnej liczby osób   z  Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kiedy?

4 września 2021 o godz. 10:00

Gdzie?

Obiekty Szkoły Podstawowej w Soczewce ul. Księdza Pawła Kwiatkowskiego 1
Księdza Pawła Kwiatkowskiego 1
09-506, Soczewka

Telefon: 22 834 76 98 E-Mail: tkkfmazowieckie@o2.pl
WWW: http://www.tkkfchomiczowka.waw.pl/