19 czerwca 2024, środa

18 września 2021 10:00

MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2021

MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2021

Celem organizacji imprezy "MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2021" jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów; tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej oraz rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

Organizator: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Współorganizator: Miasto i Gmina Mrozy

Miejsce: Stadion sportowy Mrozy, ul. Tartaczna 4 

Termin: 18 września 2021  godz.10.00 – 15.00  

Uczestnicy - mazowieccy seniorzy (55+) 

Dyscypliny sportowe w 3 kategoriach wiekowych: 

 1.  55 - 65 lat, 
 2.  66 – 70 lat, 
 3.  powyżej 70 roku życia. 
 • Strzelectwo (broń pneumatyczna)
 • Ergometry wioślarskie
 • Bieg na dystansie 40 m 
 • Pchnięcie kulą: 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni
 • Skok w dal  z miejsca, 
 • Łucznictwo

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn. Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - (medale i upominki). Turnieje w kategorii open kobiet i mężczyzn.

Turniej tenisa stołowego – hala sportowa ul. Licealna 7

Konkurencje  rekreacyjne dla każdego: 

 • Łowienie „rybek”
 • Wrzucanie frisbee do sieci 
 • Slalom z popychajką /dawniej z fajerką/
 • Turniej rycerski
 • Speedminton
 • Tenis plażowy
 • Rzut piłeczką tenisową do celu. 
 • Rzut podkową do słupka 
 • Strzały do bramki 
 • Slalom prowadzenie hokejem piłki tenisowej 
 • Rzut woreczkiem do kosza 
 • Rzut piłką lekarską 
 • Dart
 • Rzucanka woreczkami
 • Strzelanie z broni ASG
 • Rzuty piłką do kosza
 • Slalom w alkogoglach
 • Kręgle plenerowe - skitels
 • Karling plenerowy
 • Gra planszowa Memory

Zajęcia z instruktorem - każdy może uczestniczyć:

Nordic Walking– Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking

Scena dla Seniora

zabawy i konkursy  z wodzirejem - wspólne tańce,  pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego  Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Zgłoszenia do pokazów i występów prosimy przekazać na karcie zgłoszenia ( pobierz tutaj: Karta zgłoszenia Mrozy ) w wersji  elektronicznej do 10 września 2021 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl

Miasteczko Zdrowego Seniora”, w którym planujemy ustawić punkty:

-  pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, pojemności płuc,                     

  gęstości kości, tlenku węgla w płucach palacza,

- indywidualnej ocena zagrożenia chorobami układu krążenia,

- konsultacji dietetyka dot. prawidłowego odżywiana.

- badania tkanki tłuszczowej i mięśniowej,

- porady i konsultacje, diabetologa, 

- pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy,

- AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: plecak, koszulka, kubek, czapka, woda. Podczas imprezy wydawana będzie bezpłatnie  kiełbasa z grilla.

Organizator zapewnia opiekę medyczną ( karetka z lekarzem )

Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt.

Informacje: Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej  www.tkkf-mazowieckie.pl   

e-mail:tkkfmazowieckie@o2.pl tel.22 834 76 98 w godz:14.00-18.00, 799 075 088 w godz.10.00-17.00

 

Ze względów organizacyjnych prosimy  o podanie w terminie do dnia 10 września 2021 r. na adres e- mail: tkkfmazowieckie@o2.pl  wstępnej liczby osób  z  Państwa placówki zainteresowanych udziałem w imprezie. 

 

Impreza organizowana będzie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, służącymi ograniczeniu ryzyka zakażenia uczestników w czasie trwania epidemii COVID-19.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Kiedy?

18 września 2021 o godz. 10:00

Gdzie?

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Tartaczna 4
05-320, Mrozy

Telefon: 799 075 088 w godz.10.00-17.00 E-Mail: tkkfmazowieckie@o2.pl
WWW: http://www.tkkfchomiczowka.waw.pl/