24 czerwca 2024, poniedziałek

W trosce o zdrowie seniorów

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Nowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60. roku życia z warunkowo pozytywną opinią Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Planuje się, że w pierwszym kwartale 2020 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli rozpocząć korzystanie z tego czteroletniego programu (2020–2023).

W styczniu br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o opracowaniu programu polityki zdrowotnej dotyczącego poprawy sprawności fizycznej osób po 60. roku życia. Teraz projekt programu otrzymał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego na czteroletni program (2020–2023) przeznaczy kwotę 1,4 mln zł.

Zwiększyć dostępność do różnych form aktywności fizycznej

Program Samorządu Województwa Mazowieckiego ma na celu zwiększyć dostępność do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60. roku życia. Każda osoba w nim uczestnicząca będzie mogła skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane będą do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Seniorzy są bardzo liczną grupą Mazowszan. Bardzo się cieszę, że możemy wdrożyć kolejną inicjatywę wspierającą tę grupę mieszkańców naszego województwa. W ten sposób przez kolejne 4 lata będziemy mogli pomóc osobom powyżej 60. roku życia w utrzymaniu, bądź poprawie sprawności fizycznej, co mam nadzieję, będzie miało pozytywne skutki dla ich zdrowia – podkreśla członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Nie tylko ćwiczenia, również edukacja

W ramach programu przewidziano również zajęcia edukacyjne. Poruszane tematy dotyczyć będą m.in. wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, roli aktywności fizycznej w codziennych życiu, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i otoczeniu, prewencji upadków i związanych z nimi urazów i powikłań oraz prawidłowego odżywania.

Kiedy będzie można skorzystać z programu?

Kolejnym krokiem, który przybliży wdrażanie programu będzie uwzględnienie w nim uwag zawartych w opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ogłoszenie konkursu na wybór jego realizatorów. Planuje się, że w pierwszym kwartale 2020 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli rozpocząć korzystanie z programu.

Narastający problem zdrowotny

Z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych w polskim społeczeństwie. Aktywny styl życia jest jednym z czynników istotnie wpływających na zdrowie. Dzięki regularnej aktywności fizycznej można osiągnąć szereg korzyści zdrowotnych, ponieważ jest ona uniwersalnym lekiem wykorzystywanym w profilaktyce i leczeniu różnych chorób. Korzyści zdrowotne obejmują m.in. ograniczenie ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, zachowanie i poprawę siły i wytrzymałości mięśni skutkującą lepszymi możliwościami funkcjonalnymi do wykonywania codziennych czynności oraz mniejsze ryzyko upadków i powstrzymanie lub opóźnienie chronicznych schorzeń związanych z procesem starzenia. Zalety wynikające z aktywności fizycznej u osób starszych przejawiają się podczas najprostszych czynności, takich jak chodzenie, siadanie, wstawanie. Są to bardzo istotne czynniki w życiu osoby starszej, pozwalające na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.

Specjaliści wskazują, że zwiększona (dodatkowa) aktywność fizyczna powinna stać się codziennym nawykiem osób starszych przy uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości i bieżącego stanu zdrowia. W zależności od źródeł naukowych, wskazane jest, że na poprawę koordynacji ruchowej i równowagi osób starszych przy treningu fizycznym co najmniej 2 dni w tygodniu, inne zalecają przynajmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności przez 5 dni w tygodniu.

Kolejny program z pozytywną opinią

To nie jedyny projekt programu Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniowany w tym roku przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

27 maja 2019 r. opinię warunkowo pozytywną otrzymał projekt programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych, który zostanie wdrożony w I kw. 2020 r. Więcej o programie: na stronie.

Natomiast 19 czerwca 2019 r. warunkowo pozytywną opinię otrzymał projekt programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego, który jest już realizowany. Więcej o programie: na stronie.

Źródło: https://www.mazovia.pl  

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz