18 kwietnia 2024, czwartek

Trzecie posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Informujemy, że 11 grudnia 2019 r. o 10:30 w sali konferencyjnej (VI p.) Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 62a odbędzie się trzecie posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Omówienie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” – działania w obszarze polityki senioralnej.
  2. Przedstawienie działań podjętych w zakresie powstawania nowych rad seniorów na Mazowszu.
  3. Omówienie podpisanego 24 października 2019 r. Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk w zakresie podejmowania działań i inicjatyw na rzecz środowiska seniorów w województwie mazowieckim.
  4. Sprawy bieżące.
SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz