18 kwietnia 2024, czwartek

Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Celem drugiego przeglądu jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych, możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z terenu województwa mazowieckiego. W przeglądzie biorą udział osoby starsze z terenu województwa mazowieckiego, działające w szczególności w uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych radach seniorów,  organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

Podczas przeglądu artystycznego twórczości osób starszych seniorzy z terenu województwa mazowieckiego – działający w uniwersytetach trzeciego wieku, radach seniorów, organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, instytucjach, które statutowo zajmują się działalnością na rzecz środowiska osób starszych – zaprezentują swój dorobek artystyczny.

Przedstawiony zostanie różnorodny repertuar, obejmujący sekcje: taneczno-muzyczną, teatralno-poetycką oraz kabaretowo-monologową. Przegląd umożliwi także zapoznanie się z rękodziełem artystycznym, które tworzą seniorzy z Mazowsza. Zróżnicowany zakres tematyczny przedsięwzięcia odpowiada potrzebom dzisiejszych seniorów, u których zauważa się chęć samokształcenia, poznawania środowiska, poszerzania wiedzy i umiejętności, wykonywania społecznie użytecznych działań, wypełniania wolnego czasu, a czasem nawet możliwości realizacji młodzieńczych marzeń. Powyższe wydarzenie stanowi ważną i cenną inicjatywę wspierającą rozwój oraz samorealizację seniorów z Mazowsza. Jest również miejscem wymiany doświadczeń oraz integracji środowiska osób starszych.

SJ
Więcej artykułów z kategorii

2 comments on “Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych”

  1. Dwa dni radości, zabawy,nawiązywania znajomości a nawet przyjazni.
    Kumulacja potencjału, energii,młodości Seniorów.
    Niezapomniane przeżycia w otoczeniu , które nie zawsze towarzyszy"starości".

Dodaj komentarz