18 kwietnia 2024, czwartek

Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia”

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Stu radomskich seniorów otrzyma wkrótce opaski monitorujące stan zdrowia. Miasto przystąpiło do pilotażowego programu obejmującego dostawę opasek oraz zapewnienie całodobowej teleopieki.

Projekt skierowany jest do osób starszych wymagających wsparcia, których stan zdrowia może powodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Radomscy seniorzy będą wyposażani w specjalne opaski, dzięki którym w nagłych sytuacjach będą mogli uzyskać niezbędną pomoc medyczną. Po otrzymaniu sygnału, teleopiekunowie zorganizują pomoc adekwatną do sytuacji danej osoby. Opaska monitorująca stan zdrowia wyposażona jest w przycisk SOS oraz dodatkowe funkcje m. in. detektor upadku i lokalizator GPS. – Opaska daje seniorom poczucie bezpieczeństwa. W nagłych sytuacjach umożliwia szybkie wezwanie pomocy, ale jednocześnie daje starszym osobom poczucie, że nie są sami, że cały czas ktoś nad nimi czuwa – mówi prezes firmy Sidly Edyta Kocyk.

Nabór chętnych do udziału w projekcie już się rozpoczął. Warunkiem uczestnictwa w procesie naboru jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Polityki społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu przy. ul. Żeromskiego 53, pokój 182 do 20 września 2019 roku następujących dokumentów zgłoszeniowych: wniosek o przystąpienie do projektu, kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy), oryginał lub kserokopię innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia (jeśli dotyczy), oświadczenie o niesamodzielności – w przypadku osoby niesamodzielnej, klauzulę informacyjną /klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Projekt „Teleopieka dla seniorów na terenie miasta Radomia” będzie realizowany od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia. Gmina Miasta Radomia przeznaczy na ten cel kwotę ponad 108 tysięcy złotych.

Źródło: https://echodnia.eu

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz