18 kwietnia 2024, czwartek

PIERWSZE POSIEDZENIE MAZOWIECKIEJ RADY SENIORÓW

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Seniorów. Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego, działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

http://mcps.com.pl/

W imieniu Pana Marszałka Adama Struzika powołania na członków Rady wręczyła Pani Tamara Borkowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W skład Rady weszło 18 członków, w tym przedstawiciele środowisk senioralnych reprezentujące uniwersytety trzeciego wieku, rady seniorów, organizacje pozarządowe oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;
  • proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;
  • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego,w zakresie seniorów;
  • podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;
  • konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;
  • opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;
  • promowanie zdrowego starzenia się;
  • wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);
  • dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;
  • podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się.
http://mcps.com.pl/

Podczas tajnego głosowania Rada spośród swoich członków wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym został Pan Tadeusz Lempkowski, natomiast wiceprzewodniczącym Pan Roman Biskupski. Ponadto Rada uzgodniła zarysy zasad dalszej współpracy i wyznaczyła termin II posiedzenia na 11 września 2019 r. o 13:00.

Źródło: http://mcps.com.pl/aktualnosci/pierwsze-posiedzenie-mazowieckiej-rady-seniorow/

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz