18 kwietnia 2024, czwartek

Inkubator Dostępności

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza już 30 stycznia na inspirujące spotkanie warsztatowe organizowane w Warszawie pn. „INNOVAthon dla dostępności” prowadzone w duchu metody Design Thinking. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 stycznia do północy!

"INNOVAthon dla dostępności" jest dla każdego, kto ma ochotę, potrzebę lub pomysł na to, jak zwiększyć dostępność, a tym samym ułatwić samodzielność osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Organizatorzy zapraszają drużyny – od 3 do 5 osób – i uczestników indywidualnych. Osoby, które zgłoszą się indywidualnie zostaną zaproszone przed rozpoczęciem pracy warsztatowej do stworzenia zespołów lub będą mogły dołączyć do już istniejących, które liczą mniej niż 5 osób.

Moderatorzy pomogą usystematyzować wiedzę, przejść przez proces projektowania innowacji i stworzyć prototyp produktu, usługi lub rozwiązania zwiększającego dostępność, które następnie zostanie ocenione przez jury.

Najlepsze rozwiązanie może liczyć na nagrodę w wysokości 2 000 zł. Ponadto wygenerowane podczas "INNOVAthonu dla dostępności" pomysły mogą zostać zgłoszone do Inkubatora Dostępności i uzyskać grant do 100 000 zł. Udział w INNOVAthonie jest bezpłatny.

Formularze zgłoszeniowe, na które czekamy do 22 stycznia dostępne są na stronie: https://www.rops.krakow.pl

Dodatkowo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na FB: https://www.facebook.com/events/582771649224742/

Kilka słów na temat Projektu - Inkubator Dostępności

Inkubator Dostępności jest szukaniem nowych form pomocy, narzędzi, metod i sposobów komunikacji, które zniwelują bariery w dostępie do usług, produktów i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności, percepcji, starszych i z niepełnosprawnościami. Obszary, w których poszukiwane są innowacje to architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, dostęp do kultury, usług czy produktów.

Celem jest wypracowanie i przetestowanie 45 innowacyjnych rozwiązań zwiększających dostępność. Innowacje społeczne w ramach projektu będą wspierane poprzez udzielenie grantu – maksymalna kwota grantu to 100 tysięcy złotych – na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań.

W ramach inkubatora finansowane są mikro innowacje, a to oznacza, że test nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (+ max. 3 miesiące przygotowania), natomiast grupa testerów powinna liczyć od 7 do 12 osób. Zapraszani są innowatorzy, którymi mogą zostać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, podmioty publiczne i prywatne, jak również partnerstwa z nich złożone. Projekt jest realizowany od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. w całej Polsce.

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz