25 czerwca 2024, wtorek

Dać wytchnienie tym, którzy opiekują się innymi

| |

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Wzajemność – słowo klucz do uzdrowienia społeczeństwa. Pojawiało się ono wielokrotnie podczas dwudniowej konferencji dotyczącej wyzwań, przed którymi stają starzejące się społeczeństwa. Efektem będzie m.in. apel do rządzących, parlamentarzystów i samorządowców dotyczący rozwiązań opieki wytchnieniowej.

Dwudniowa konferencja „Pomoc wzajemna – społeczeństwo obywatelskie. Znaczenie i rola usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów” (9-10 grudnia 2019 r.) zgromadziła parlamentarzystów, samorządowców, ekspertów z dziedziny geriatrii oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych. Była okazją do zdefiniowania opieki wytchnieniowej, a przede wszystkim do wspólnego wypracowania jak najlepszego modelu takiej opieki. Temat ten został w naturalny sposób połączony z kwestią wolontariatu wśród seniorów. – Zależy nam na wypracowaniu mądrych rozwiązań, które mogłyby posłużyć rządzącym i samorządom, żeby opieka wytchnieniowa była stworzona rozsądnie i działała – mówiła podczas spotkania członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Chcemy te pomysły później przekazać m.in. rządzącym, ale też samorządom, jako wypracowane modele.

Braki w usługach opiekuńczych

Z raportu NIK (Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania, 2018) wynika, że prawie 20 proc. gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, choć to ich zadanie. Nie ma niestety określonych standardów takiej opieki, w związku z tym brakuje możliwości oceny jakości świadczonych usług. W 2016 r. opieką domową w skali kraju objęto nieco ponad 1 proc. seniorów powyżej 60. roku życia.

Usługi opiekuńcze – zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Są one jedną z najtańszych form wsparcia osób potrzebujących i ich opiekunów. Umożliwiają osobom zależnym pozostanie w środowisku zamieszkania i opóźnienie momentu, w którym jest konieczne zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Jako usługi świadczone w miejscu zamieszkania są po prostu bardziej przyjazną formą niż pobyt w domach całodobowej opieki. Są one także aż czterokrotnie tańsze od pobytu w domach pomocy społecznej.

Złapać oddech – usługi opieki wytchnieniowej

Osoby zajmujące się na co dzień niesamodzielnymi członkami rodziny lub innymi bliskimi również potrzebują czasu na załatwienie różnych spraw czy po prostu na odpoczynek, by móc nabrać sił do dalszej pracy, jaką jest codzienność z osobą starszą lub niepełnosprawną.

W takiej sytuacji niezbędne jest wprowadzenie opieki wytchnieniowej – czasowej (weekendowej, kilku- lub kilkunastodniowej) usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną w zastępstwie za opiekuna faktycznego (np. rodzica lub dzieci). Na Mazowszu do 2050 r. dwukrotnie wzrośnie liczba osób powyżej 80. roku życia. Już dziś wiadomo, że to ogromne wyzwanie, któremu nie podołają same samorządy. Szansą jak zwykle są rodziny, ale one potrzebują również wsparcia, żeby móc sprawować na co dzień jak najlepszą opiekę nad osobami zależnymi. Potrzebny jest więc system opieki wytchnieniowej, ale też zmniejszenie presji na opiekunów, bo to przełoży się na zmniejszenie kosztów leczenia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Wszyscy podkreślali, że konieczne jest nie tyle wypracowanie, co wdrożenie rozwiązań, które poprawią sytuację opiekunów osób zależnych – zwłaszcza zwiększą dostępność usług opieki wytchnieniowej.

Źródło: http://mcps.com.pl/

SJ
Więcej artykułów z kategorii | |

Dodaj komentarz