19 czerwca 2024, środa

21 września 2019 10:00

Olimpiada Senior Fit Cegłów 2019

Poprzeczna 27, Cegłów, Polska

Udział w imprezie, wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny. Celem organizacji imprezy jest upowszechnianie sportu i rekreacji wśród seniorów;
tworzenie warunków dla aktywności fizycznej seniorów; podniesienie sprawności fizycznej osób starszych, promocja zdrowego stylu życia, podniesienie jakości życia - aspekt integracji społecznej, rozszerzenie możliwości kontaktu z rówieśnikami.

 


Kiedy?

21 września 2019 o godz. 10:00

Gdzie?

Uniwersytet Drugiego i Trzeciego Wieku w Cegłowie
Poprzeczna 27
05-319, Cegłów

Telefon: 881 405 491 E-Mail: kkz@ceglow.pl