19 czerwca 2024, środa

9 grudnia 2019 10:00

Pomoc wzajemna – społeczeństwo obywatelskie. Znaczenie i rola usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów

Żwanowiecka 20, Warszawa, Polska

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji, pt. Pomoc wzajemna – społeczeństwo obywatelskie. Znaczenie i rola usług opieki wytchnieniowej oraz wolontariatu wśród seniorów. Konferencja odbędzie się 9-10 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w Warszawie. Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony tematyce opieki wytchnieniowej, natomiast drugi – wolontariatowi wśród seniorów.


Kiedy?

9 grudnia 2019 o godz. 10:00

Gdzie?

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss
Żwanowiecka 20
, Warszawa

Telefon: 601 393 926 E-Mail: konferencjaMCPS@e-xon.pl
WWW: http://mcps.com.pl/