21 maja 2024, wtorek

3 lutego 2020 14:00

Bezpieczny senior. Warsztaty z edukacji finansowej.

Jana Olbrachta 94, Warszawa, Polska

Zapraszamy na darmowe warsztaty z edukacji finansowej dla osób w wieku 55+. Warsztaty będą prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Tematyka zajęć będzie dotyczyć zagadnień w zakresie dyspozycji na wypadek śmierci oraz rachunku wspólnego. Zajęcia „Bezpieczna rodzina – bezpieczny senior 2” będą miały formę (1 spotkania) 2 godzinnego warsztatu złożonego z dwóch modułów tematycznych wypełnionych indywidualnymi i grupowymi ćwiczeniami opartymi na przykładach z życia codziennego.
Zapraszamy.

https://www.skef.pl/projekty/bezpieczna-rodzina-bezpieczny-senior2/

Kiedy?

3 lutego 2020 o godz. 14:00

Gdzie?

Dom Sąsiedzki na Ulrychowie
Jana Olbrachta 9
, Warszawa

Telefon: 22 100 55 94 E-Mail: mjagaciak@stocznia.org.pl
WWW: https://www.sasiedzki-ulrychow.stocznia.org.pl/