2 marca 2024, sobota

W trosce o zdrowie seniorów

Nowy program Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60. roku życia z warunkowo pozytywną opinią Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Planuje się, że w pierwszym kwartale 2020 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli rozpocząć korzystanie z tego czteroletniego programu (2020–2023). W styczniu br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o opracowaniu programu polityki zdrowotnej […]

Czytaj dalej