24 lipca 2024, środa

Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych

Celem drugiego przeglądu jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych, możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z terenu województwa mazowieckiego. W przeglądzie biorą udział osoby starsze z terenu województwa mazowieckiego, działające w szczególności w uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych radach seniorów,  organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo […]

Czytaj dalej