18 kwietnia 2024, czwartek

MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji , które odbędzie się 12września 2020 w godz.10.00 -17.00 na obiektach sportowych w Mrozach. MAZOWIECKA SPORTOWA SENIORIADA 2020 - ZAPISZ SIĘ! Dlaczego warto wziąć udział? Celem imprezy jest: wykształcenie w pokoleniu osób starszych potrzeby dbania o własne zdrowie, dobrą kondycję fizyczną i psychiczną […]

Czytaj dalej
Mazowsze buduje sieć wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera

Wsparcie dla osób z chorobą Alzheimera w pierwszej fazie , w tym ich aktywizacja oraz terapia – to działania, które pilotażowo będzie prowadzić sześć dziennych domów pobytu na Mazowszu. Z placówek skorzystają zarówno chorzy, jak i ich rodziny. Na utworzenie takiej sieci wsparcia samorząd województwa przeznaczył ponad 17 mln zł. Dziś podpisane zostały umowy z […]

Czytaj dalej
Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych

Celem drugiego przeglądu jest integracja społeczna i aktywizacja osób starszych, możliwość wymiany doświadczeń poprzez prezentację dorobku artystycznego seniorów z terenu województwa mazowieckiego. W przeglądzie biorą udział osoby starsze z terenu województwa mazowieckiego, działające w szczególności w uniwersytetach trzeciego wieku, gminnych radach seniorów,  organizacjach pozarządowych, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz instytucjach, które statutowo […]

Czytaj dalej
Urzecze - historyczne piękno

Urzecze to mikroregion etnograficzny, który rozciągał się po obydwu brzegach Wisły, pomiędzy ujściami Pilicy i Wilgi a Siekierkami i prawobrzeżną Saską Kępą. Łączył w sobie wiele napływowych elementów, dzięki czemu był unikalny w krajobrazie kulturowym Mazowsza.

Czytaj dalej