24 lipca 2024, środa

STARTUJE KLUB BRYDŻ60PLUS

|

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Gmina Piaseczno we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego uruchamia nieodpłatne zajęcia Brydż60Plus.

Klub Brydża 60

Zadanie to będzie realizować Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy z Polskim Związkiem Brydża Sportowego i od marca będzie prowadzić nieodpłatne zajęcia brydża sportowego dla seniorów (ale nie tylko). Powstaną dwie grupy: dla zaawansowanych oraz dla zupełnie początkujących.

Zależy nam na integracji mieszkańców i seniorów. Oprócz samej gry w brydża, aktywizacja seniorów i budowanie relacji społecznych jest istotnym elementem naszej polityki senioralnej – mówi Hanna Kułakowska-Michalak Zastępca Burmistrza.

Obecnie Polski Związek Brydża Sportowego wspiera gminy przyjazne seniorom, przekazując niezbędny sprzęt specjalistyczny: karty, bidding boxy, pudełka na karty, karty oraz literaturę. Wykorzystamy każdą szansę, każdy program i każdy gest dobrej woli, by tworzyć miejsca aktywności seniorów w Piasecznie – mówi Krzysztof Ł. Kasprzycki, koordynator ds. polityki senioralnej.

Zajęcia będzie prowadzić Jerzy Bejma (sędzia okręgowy z licencją PZB, 03185/16/296, instruktor II klasy z licencją PZB, Mistrz Regionalny WK=3

Zajęcia będą odbywać się we wtorki, godz. 11.00 w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie. Zapisy i informacje tel. 517 01 44 80

Docelowo powstaną dwie grupy:

  • dla poczatkujących- nauka gry, zapoznanie z formami brydża towarzyskiego, przedstawienie zasad uczestnictwa w zawodach brydżowych,
  • dla grających – organizacja zawodów brydża sportowego w formie turniejów par, turniejów indywidualnych, turniejów drużynowych.

Dlaczego brydż dla seniorów ?

Opublikowane w 2010 roku wyniki badań (J.Holt-Lunstad, T.B.Smith, J.Bradley Layton) wskazują, że brak kontaktów społecznych ( izolacja od grup , osamotnienie) jest czynnikiem zwiększającym śmiertelność znacznie większym niż nadwaga, choroby serca, nadużywanie alkoholu czy dolegliwości kardiologiczne.

Wiele uwagi poświęca się ostatnio rosnącemu zagrożeniu demencją a szczególnie chorobą Alzheimera, o czym mówi Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz idące za tym Komunikatem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9.11.2011 o ustanowieniu trzeciego już wieloletniego programu prozdrowotnego na lata 2014-2020.

Dariusz Włosek
Więcej artykułów z kategorii |

Dodaj komentarz