23 lutego 2024, piątek

PKP – zniżki dla seniora

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

PKP przewiduje zniżkę dla seniora. O ile taniej starsze osoby podróżują koleją PKP Intercity, KM, ŁKA, WKD, KD, KM, KW, SKM? Od jakiego wieku można skorzystać z upustu? Co muszą zrobić, aby otrzymać rabat?

Zniżki na przejazdy kolejowe dla seniorów

Ze względu na wiek życie codzienne staje się trudniejsze, rozwijają się choroby i w związku z tym zwiększają się wydatki na leki, rehabilitację czy opiekę. Zwykle z przejściem na emeryturę zmniejsza się także budżet domowy. W wyniku starzenia się społeczeństwa i rozwoju polityki senioralnej państwa polskiego, seniorzy mogą liczyć na coraz więcej uprawnień. Jednym z takich ułatwień niewątpliwie są zniżki na przejazdy komunikacją miejską i PKP. Funkcjonują dwa rodzaje zniżek: ustawowe i handlowe. Ustawowe to te, które przysługują na mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Natomiast handlowe określają poszczególni przewoźnicy w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty. Wahają się w granicach od 10 do 50%.

Zniżki ustawowe – I rodzaj ulg

Zniżka 37%

Emeryci i renciści mają prawo z mocy ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego do dwóch przejazdów w ciągu roku kalendarzowego ze zniżką 37% (dotyczy to także ich małżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne). Ulga 37% stosowana jest we wszystkich publicznych środkach zbiorowego transportu kolejowego w II klasie – pociągi osobowe, pośpieszne, ekspresowe. Aby z niej skorzystać, należy dysponować zaświadczeniem wydawanym np. przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów czy regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”.

Z ulgi 37% skorzystają również osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji podróżujące na podstawie jednorazowego biletu w pociągach innych niż osobowe (czyli przyspieszonych lub ekspresowych). Natomiast osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymają taką samą zniżkę, podróżując z biletem jednorazowym lub miesięcznym imiennym.

Zniżka 49%

Ulgę w wysokości 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych na podstawie biletów jednorazowych otrzymają osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, niebędące osobami niewidomymi.

Zniżka 51%

Natomiast o 51% tańsze bilety jednorazowe lub imienne miesięczne przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe kupią osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Zniżka 78%

Jeśli senior jest cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych uznaną za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji, wówczas może korzystać ze zniżki 78%.

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz