24 lipca 2024, środa

O ile może wzrosnąć emerytura w 2020 r.?

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Emerytura w 2020 r. może wzrosnąć o przewidywany wskaźnik waloryzacji oraz o tzw. trzynastą emeryturę. Emeryci będą mieli także niższy PIT. O ile może zwiększyć się wysokość zwaloryzowanej emerytury? Jakie były dotychczas podwyżki świadczeń? Wskaźnik waloryzacji na przestrzeni lat przedstawia tabela.

Waloryzacja emerytur

W świetle ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji. Rada Ministrów corocznie podaje wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w lutym. Dniem waloryzacji jest 1 marca każdego roku kalendarzowego.

Wskaźnik waloryzacji składek równy jest wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku powiększonemu o wzrost realny sumy przypisu składek na ubezpieczenie emerytalne w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźnik ten nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji w stosunku do poprzedniego roku. Wysokość emerytury uzależniona jest więc od inflacji oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ogłasza minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Ma na to termin do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji czyli do 25 dnia lutego.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na przestrzeni lat – tabela

Poniższa tabela przedstawia wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na przestrzeni lat, rozpoczynając od roku 2009. Prognoza dotycząca wysokości waloryzacji w przyszłym roku wynosi 3,24%. Taki wskaźnik został przyjęty w projekcie budżetu państwa na 2020 r.

Najniższa emerytura w 2020 r.

Do 29 lutego 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1100 zł brutto. Jaką wysokość może mieć od dnia 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.? Szacuje się, że minimalna emerytura wzrośnie o 35,64 zł czyli wyniesie 1135,64 zł. Netto jest to obecnie 935 zł, a od 1 marca 2020 r. byłoby więcej o 28,71 zł. W sumie emeryt otrzymałby 963,71 zł.

Żródło: https://www.infor.pl/

SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz