19 czerwca 2024, środa

MAZOWIECKA RADA SENIORÓW - posiedzenie

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Mazowiecka Rada Seniorów już 24 czerwca 2020 r. w godzinach 9-11 odbędzie pierwsze w tym roku posiedzenie, jednak przeprowadzone zdalnie (wideokonferencja). Proponowany porządek posiedzenia poniżej.

MAZOWIECKA RADA SENIORÓW

  1. Działania podjęte przez Województwo Mazowieckie w związku z COVID-19 (9:00-9:30).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Pracy Rady w 2020 r. (9:30-10:00).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań członków Rady w 2020 r. (10:00-10:30).
  4. Sprawy bieżące (10:30-11:00).

Rada została utworzona uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego w listopadzie 2018 r. jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny Marszałka Województwa Mazowieckiego. W rezultacie Mazowiecka Rada Seniorów działa na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współtworzenie głównych kierunków polityki senioralnej w województwie mazowieckim;

2) proponowanie nowych rozwiązań i inicjowanie zmian na rzecz środowiska seniorów;

3) wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa mazowieckiego, w zakresie seniorów;

4) podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego w życiu publicznym i społecznym seniorów;

5) konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących seniorów lub mogących mieć wpływ na ich sytuację;

6) opiniowanie projektowanych dokumentów i propozycji rozwiązań regionalnych skierowanych do seniorów;

7) promowanie zdrowego starzenia się;

8) wspieranie rozwoju i działań podmiotów działających na rzecz seniorów z terenu województwa mazowieckiego (np. organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów);

9) dążenie do umocnienia międzypokoleniowych więzi społecznych;

10) podejmowanie działań, które służą zmianie obrazu starości i starzenia się. 

Ponadto obsługę organizacyjno-administracyjną Rady zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dlatego w tym celu utworzono adres e-mail mrs@mcps.com.pl, na który należy się kontaktować w sprawach dotyczących Rady.

PODOBNE TEMATY:

  1. Komisja Zdrowia i Sprawy Senioralne
  2. Pieniądze na aktywizację seniorów z budżetu Mazowsza
  3. Dać wytchnienie tym, którzy opiekują się innymi
SJ
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz