23 lutego 2024, piątek

Lista leków refundowanych

| |

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Opublikowano listę leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Znalazły się na niej nowe substancje czynne: dulaglutide, duloxetine, semaglutide, vortioxetine i trastuzumab emtansine. „Menedżera Zdrowia” udostępnia dokument w formacie pdf.

Rynek apteczny
W wykazie pojawiły się nowe substancje czynne:
- dulaglutide – lek Trulicity firny Eli Lilly, analog GLP-1 (inkretyna), stosowany w celu poprawienia kontroli glikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2,
- duloxetine – lek Depratal firmy Adamed, inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych,
- insulin degludec/insulin aspart – lek Ryzodeg firmy Novo Nordisk, lek łączący analog insuliny krótko i długo działającej, stosowany w leczeniu cukrzycy 1 i 2 typu,
- semaglutide – lek Ozempic firmy Novo Nordisk, analog GLP-1 (inkretyna), stosowany w celu poprawienia kontroli glikemii u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2,
- vortioxetine – lek Brintellix firmy Lundbeck, stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych.

75+
Na liście „75+” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, w szczególności nie wprowadzono na nią tych produktów, które wchodzą do refundacji aptecznej. Jest natomiast 31 nowych opakowań leków w terapiach już dotychczas dostępnych. Usuniętych zostało dziesięć opakowań, ale seniorzy nie utracili dostępu do żadnej z dostępnych do tej pory substancji czynnych.

Rynek szpitalny
Na liście znalazły się się dwie nowe substancje czynne:
- trastuzumab emtansine – lek Kadcyla firmy Roche, zarejestrowany w listopadzie 2013 r., dostępny w ramach programy lekowego „B.9. Leczenie raka piersi”. Lek ten jest dostępny dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi,
- ceritinib – lek Zykadia firmy Novartis, zarejestrowany w maju 2015 r., dostępny w ramach programu lekowego „B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w pierwszej linii leczenia oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK.

Lista przynosi jednak zmiany w dostępności produktów już dotychczas finansowanych:
- w programie „B.12 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe” zapewniono dostęp do terapii obinutuzumab (lek Gazyvaro firmy Roche), dotychczas dostępnej wyłącznie w ramach programu „B.79. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”,
- Treprostynil (lek Tresuvi firmy Amomed Pharma) - pierwszy odpowiednik leku Remodulin będzie refundowany od stycznia we wszystkich dostępnych dawkach w programie lekowym B.31. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP),
- zlikwidowano program lekowy „B.43. Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem”. Tym samym substancja lamivudine (lek Zeffix firmy GlaxoSmithKline) pozostaje dostępna wyłącznie w ramach programu „B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B”,
- zlikwidowano program lekowy „B.91 Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję”. Substancja rituximab (lek MabThera firmy Roche) pozostaje dostępna dla pacjentów w trzech innych programach: „B.12. Leczenie chłoniaków złośliwych”, „B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” oraz „B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)”; Rituximab jest również dostępny w ramach katalogu chemioterapii,
- utworzono program lekowy „B.106. profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”, zapewniając tym pacjentom dostęp do dwóch terapii: entecavir (12 leków różnych producentów) oraz tenofovir disoproxil (osiem leków różnych producentów), dostępnych dotychczas wyłącznie w ramach programu „B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B”,
- utworzono program lekowy „B.107. leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”, zapewniając tym pacjentom dostęp do terapii omalizumab (lek Xolair firmy Novartis), dostępnego dotychczas wyłącznie w ramach programu „B.44. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”; program ten został również rozszerzony o populację pacjentów w wieku 6-11 lat,
- w katalogu chemioterapii dostępność azacytidine (lek Vidaza firmy Celgene), stosowanej w ostrej białaczce szpikowej (AML), ograniczona dotychczas dla pacjentów z 20-30 proc. blastów i wieloliniową dysplazją, została poszerzona o pacjentów z >30 proc. blastów w szpiku.

SJ
Więcej artykułów z kategorii | |

Dodaj komentarz