24 czerwca 2024, poniedziałek

Czy my Polacy mamy kompleks Zachodu?

|

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

Książka "Polski kompleks Zachodu. Drogami wzdłuż granic cywilizacji". Nasza recenzja.

04.06.2023 godz.18.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralna 12 w Warszawie odbędzie się premiera książki "Polski kompleks Zachodu".

Tomasz Luterek

Autor, dr Tomasz Luterek jest politologiem i prawnikiem, a także ekspertem od wyceny różnych kategorii dóbr, w tym tak pozornie nieuchwytnych jak duma, kompleksy, dobre imię, pozytywna czy negatywna narracja dotycząca pojedynczych osób jak i całych społeczeństw czy państw. Jest też biegłym sądowym specjalizującym się w wycenie nieruchomości przejętych przez państwo w latach 1944-1989. W 2013 r. obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN pracę doktorską „Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego”. Jest członkiem Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego i współautorem raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939–1945. Jest autorem książki "Polski kompleks Zachodu. Drogami wzdłuż granic cywilizacji.”

Polski kompleks Zachodu - nowa książka Tomasza Lutereka

Tomasz Luterek w swojej nowej książce "Polski kompleks Zachodu. Drogami wzdłuż granic cywilizacji”postawił kilka pytań, na które szukał odpowiedzi. Do której cywilizacji należy Polska? Czy jest częścią cywilizacji zachodniej, czy wschodniej, ma kompleks niższości wobec Zachodu? Czy powinna się z nim utożsamiać, czy raczej dystansować? To tylko niektóre z pytań, które stawia sobie i czytelnikom autor. Tomasz Luterek jest politologiem i prawnikiem, a także ekspertem od wyceny różnych kategorii dóbr, w tym takich, które mają wpływ na naszą tożsamość i samopoczucie.

Książka jest efektem podróży autora po Polsce z krewnymi zza Atlantyku, którzy zadawali mu wiele trudnych i zaskakujących pytań o polską historię, kulturę i politykę. Luterek postanowił podjąć wyzwanie i spróbować odpowiedzieć na nie w sposób rzetelny i obiektywny. Nie unika kontrowersyjnych tematów, takich jak granice cywilizacji, rola Polski jako przedmurza Zachodu, znaczenie komunizmu i kapitalizmu dla polskiej mentalności, czy relacje Polski z Niemcami i Stanami Zjednoczonymi.

Tomasz Luterek obala mity

Autor pisze przystępnie i ciekawie, opierając się na bogatym materiale źródłowym i własnych doświadczeniach. Nie narzuca swoich poglądów, ale stara się zachęcić czytelników do refleksji i dyskusji. Nie ukrywa też swojej sympatii do Polski i jej mieszkańców, których postrzega jako część cywilizacji zachodniej. Jednocześnie obala wiele mitów i stereotypów narosłych wokół Zachodu i Wschodu, pokazując ich złożoność i różnorodność.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów i kilkudziesięciu podrozdziałów, które można czytać zarówno oddzielnie, jak i jako całość. Każdy rozdział zawiera mapy ilustrujące geograficzne i historyczne aspekty omawianych zagadnień. Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców, zarówno tych zainteresowanych polską historią i kulturą, jak i tych szukających inspiracji do podróży po Polsce.

Polski kompleks Zachodu - książka godna polecenia dla każdego

"Polski kompleks Zachodu. Drogami wzdłuż granic cywilizacji.” to książka która naszym zdaniem jest godna polecenia dla każdego, kto chce lepiej poznać Polskę i Polaków oraz ich miejsce w Europie i na świecie. To także książka pełna nadziei i optymizmu, która pokazuje, że polski kompleks Zachodu nie musi być przekleństwem, ale może być szansą na rozwój i współpracę.

Nie musimy mieć kompleksów!

Polska - kraj o bogatej i złożonej tożsamości cywilizacyjnej

Czy mamy podstawy do kompleksów w sytuacji gdzie Polska jest krajem, który ma bogate i zróżnicowane dziedzictwo cywilizacyjne, wynikające z jego położenia geograficznego, historii i kultury. Polska była miejscem spotkania i wymiany różnych ludów, religii, języków i idei. Brała udział w wielu ważnych procesach i wydarzeniach cywilizacyjnych, takich jak chrystianizacja, renesans, reformacja, oświecenie, romantyzm, rozwój demokracji i praw człowieka, walka o niepodległość i wolność, przeciwstawianie się totalitaryzmom, integracja europejska itp. Polska wydała wiele znakomitych postaci nauki, sztuki, literatury i polityki, które miały wpływ na rozwój cywilizacji. Polska ma też swoje własne specyficzne wartości i tradycje cywilizacyjne, takie jak tolerancja religijna i narodowa, solidarność społeczna, patriotyzm i gościnność. Możemy śmiało stwierdzić, że Polska to kraj o bogatej i złożonej tożsamości cywilizacyjnej, która nie ogranicza się do jednej cywilizacji, ale czerpie z wielu źródeł i wnosi swój wkład w rozwój ludzkości.

Zaproszenie na premierę książki i spotkanie z autorem

Premiera książki-Tomasz Luterek Polski kompleks zachodu". 04.06.2023 godz.18.00
w Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12 w Warszawie
SJ
Więcej artykułów z kategorii |

Dodaj komentarz