24 lipca 2024, środa

Apel Mazowieckiej Rady Seniorów

Error!
No 'inofontresizer_widget' widget registered in this installation.

 „Zostańmy w domu – ale bądźmy w kontakcie!”

Minęły pierwsze dni walki z zagrożeniem koronawirusem. Mazowiecka Rada Seniorów z wiarą i nadzieją obserwuje mobilizację służby zdrowia i służb epidemiologicznych na Mazowszu i w kraju. Z uznaniem też przyjmujemy wszelkie działania oraz inicjatywy prowadzone pod hasłem: „Chrońmy naszych seniorów!”.

Zagrożenia związane z koronawirusem dotyczą całego społeczeństwa, niezależnie od wieku. Rzeczywistość zmusza wiele osób starszych oraz ich rodziny do przeorganizowania codziennych zajęć i życia. Najtrudniejsza jest sytuacja osób 80+, samotnych, chorych oraz z różnych powodów zależnych od innych. Seniorów korzystających z Uniwersytetów, domów pomocy, domów i Klubów Senior+, klubów seniora itp. Zamkniecie tych instytucji spowodowało, że kilka tysięcy osób na Mazowszu z dnia na dzień pozbawione zostało nie tylko zajęć, ale często i posiłku. Nie opuszczajmy ich w potrzebie! Nie pozwólmy, by zdani byli wyłącznie na siebie. Nie możemy poprzestawać na wezwaniu – „Seniorze, zostań w domu!”.

Mazowiecka Rada Seniorów zwraca się z apelem do Ośrodków Pomocy Społecznej na Mazowszu, Polskiego Czerwonego Krzyża, Caritasu oraz innych jednostek świadczących instytucjonalną pomoc osobom starszym, a przede wszystkim do władz administracyjnych i samorządowych o szczególną mobilizację w poczuciu służby i solidarności społecznej.

Liczymy na wsparcie ze strony młodzieży, harcerzy, wolontariuszy. Czeka nas sprawdzian wzajemnej wrażliwości. Izolacja, kwarantanna, nie może oznaczać całkowitego odcięcia się od tego, co dzieje się za naszym płotem, za naszymi drzwiami. Bądźmy pomocni i wrażliwi!

Mazowiecka Rada Seniorów.

zostanwdomu
http://mcps.com.pl/
Dariusz Włosek
Więcej artykułów z kategorii

Dodaj komentarz